Dodatkowe informacje

Opracowanie graficzne serii  Anna Betlejewska
Redaktor prowadzący  Magdalena Gaszewska
Redakcja, korekta  Izabella Rdzanek