Dodatkowe informacje

Materiały, opracowanie  Katarzyna Szatkowska
Zdjęcia  Aleksandra Bielska, Marek Bielski, Agnieszka Gogolewska
Projekt okładki  Łukasz Werpachowski
Redakcja  Dominika Dudarew
Korekta  Zespół