Dodatkowe informacje

Redakcja, adiustacja  Renata Sikorska
Korekta  Adam Ladziński
Projekt okładki  Jakub Woynarowski
Projekt typograficzny  Jakub Woynarowski, Małgorzata Chyc