Dodatkowe informacje

Opieka redakcyjna  Michał Sowiński
Korekta  Adam Ladziński
Projekt graficzny i ilustracje  Jakub Woynarowski